Vyčištění chladícího pole ENERGO MOSTEK a.s. (585m²)

Vyčištění chladícího pole ENERGO MOSTEK a.s. (585m²) Na začátku sezony jsme byli osloveni s požadavkem na vyčištění chladícího pole (585m²) na provozu elektrárny na biomasu společnosti MOSTEK ENERGO a.s. Chladící pole jsme vyčistili systéme JetMaster. Níže jsou uvedeny grafy s hodnotami, ze kterých je patrné, že po našem čištění byla posunuta hranice kritické teploty pro snížení výkonu o několik stupňů (viz.přiložené grafy)

Graf 1 - uvádí hodnoty před čištěním. Teplotu při které bylo nutné snížit výkon zachycuje oranžové pole resp. hodnoty.

Graf 2 - uvádí hodnoty po čištění. Teplotu při které bylo nutné snížit výkon opět zachycuje oranžové pole resp. hodnoty.